.
Vážení zákazníci,

využijte naší nabídky a nechte si své objednávky doručovat do PPL BOXŮ a PPL Parcel Shopů pouze za 40,- včetně DPH. 

Při objednávce nad 2.500, - máte poštovné přes PPL a dopravné na naše prodejny zdarma.
x

OOPP: osobní ochranné pracovní prostředky

Zkratka OOPP označuje osobní ochranné pracovní prostředky. Jsou to pomůcky, které mají za cíl ochránit zdraví osob před nebezpečím, které by jim mohlo hrozit při práci, a jsou neodmyslitelnou součástí zajištění bezpečnosti při práci.
OOPP: osobní ochranné pracovní prostředky
Více o tomto tématu si můžete přečíst více v našem článku o BOZP. Pod OOPP spadají prostředky a pomůcky, které chrání různé části lidského těla například před prachem, hlukem, chemikáliemi, ostrými předměty i jiným potenciálním nebezpečím.
 

Zákon

OOPP je popsáno a specifikováno ve dvou zákonných normách:  

Co jsou OOPP

U osobních ochranných pomůcek platí, že musí splňovat ergonomické a zdravotní požadavky zaměstnance a musí odpovídat jeho velikosti. V případě, že je pracovník vybaven vícero prostředky, je třeba, aby mezi sebou byly slučitelné a aby nepřekážely pohybu.

Pod nejčastější OOPP patří tyto prostředky  

Revize OOPP

U všech osobních ochranných prostředků platí povinnost pravidelné každoroční revize. Jednou za rok se kontrolují všechny prostředky, které nebyly během této doby použity nebo vystaveny situace, kdy se mohly poškodit. U ostatních ochranných prostředků platí, že je třeba je zkontrolovat ihned po události, které mohla způsobit poškození, a to před jejich dalším použitím. O revizi OOPP je třeba sepsat protokol, který je důležitou součástí BOZP.
 

Nárok na OOPP

Pokud rizika při práci nelze nijak vyloučit, je povinností zaměstnavatele poskytnou bezplatně zaměstnance všechny potřebné OOPP, a to v dostatečném počtu a kvalitě. Pokud tuto povinnost zaměstnavatel nedodrží, hrozí mu pokuta ze strany inspektorátu práce, ale také hrozí, že dojde k pracovnímu úrazu nebo dokonce úmrtí zaměstnance. V takovém případě by se zaměstnavatel dostal do mnohem větších problémů, je proto vždy lepší dodržovat preventivní opatření.

Zaměstnance je nejen třeba vybavit potřebnou výbavou, ale také mu zajistit školení, kde se seznámí se správným používáním ochranných prostředků. Je proto důležité mít zpracovaný v rámci dokumentace BOZP také systém poskytování OOPP. Součástí této dokumentace je například:
  • Zhodnocení rizik, podle kterých se stanoví výběr vhodných ochranných prostředků
  • Způsob, jak budou OOPP zaměstnancům poskytovány
  • Pravidla a postupy, jak mají zaměstnanci OOPP používat, skladovat, evidovat i vracet
Tato dokumentace by měla být zpracování individuálně pro každou firmu zvlášť tak, aby reflektovala přesně její obor i pracovní podmínky.
 

Evidenční listy

Součástí systému OOPP jsou evidenční listy, které jsou důležitými doklady v rámci poskytování OOPP. Každý by měl obsahovat tyto údaje:
  • Informace o zaměstnanci
  • Seznam poskytnutých OOPP (typ, množství)
  • Doba životnosti OOPP
  • Datum vydání a podpis výdejce
  • Datum přijetí a podpis příjemce
Zdroj: https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/oopp-poskytovani-smernice-evidencni-listy-prava-a-povinnosti/
 

Mohlo by vás také zajímat

Jak vybrat kvalitní zdravotní obuv
Jak vybrat pracovní kalhoty / montérky

Reflexní vesty do auta i do práce
 
SpinnerČekejte

Copyright © 1997 - 2023 Brudra s.r.o. All rights reserved.